jueves, 3 de octubre de 2013

Postura de EUPV-ERPV a l'últim ple municipal

POSICIÓ POLÍTICA PLE SETEMBRE 2013-10-01

1.      Expedient modificació de crèdits.

El govern del PP fa una modificació de crèdits amb la finalitat de destinar 25.000 euros per a conservació de les vies publiques. Aquesta actuació és exposada com a prioritària. El grup municipal EUPV-ERPV vota en contra pels següents motius:

-         Entenem com a prioritari el fet d’aprofundir en la democràcia participativa, és a dir, si donàrem veu als veïns de ben segur l’asfaltat de carrers no seria prioritari. Entenem que una decisió personal no pot estar per damunt de les necessitats de la majoria.

-         Entenem com a prioritari el foment de l’ocupació,  i per nosaltres no és justificable l’ús de 25.000 euros de l’herald públic asfaltant carrers mentre que solament s’inverteixen 28.000 en fomentar l’ocupació-un aspecte sí considerem absolutament necessari.

-         Entenem  com a prioritari invertir en el manteniment de les infraestructures i les condicions de salubritat dels nostres parcs. Ens sembla lamentable l’estat de deixadesa al que el govern municipal ha condemnat els xiquets i les xiquetes de Crevillent.

-         Entenem com a prioritari el manteniment del que probablement siga el bé patrimonial més valuós que queda a Crevillent: el sistema hídric de la Font antiga. Aquest complex sistema forma part de la nostra herència i el Partit Popular, aparentment, no té en compte que els esfondraments són últimament tan freqüents que patim el risc de perdre’l per sempre.

-         Per últim, volem assenyalar que no ens sembla encertat ni ètic el fet que els carrers asfaltats siguen els més transitats i vistosos de Crevillent. Pensem que es tracta d’un acte merament propagandístic i que no atén les necessitats reals de la localitat.



2.        Reconeixemen extrajudicial de crèdit.

És una constant en aquest ajuntament la gestió a favor de les empreses privades. Com a partit que fa política a favor de les persones, ens fa vergonya veure com l’ajuntament enganya els ciutadans i les ciutadanes de Crevillent per assegurar la continuïtat en l’enriquiment d’unes empreses que li són afins. Totes les irregularitats que s’han produït, i que continuen succeint, són una clara mostra que la privatització i el sector privat són la gran aposta dels populars. Algunes d’aquestes irregularitats són les que a continuación destaquem:

-         Abornasa no va seguir la tramitació legalment establerta en el procés de licitació, ja que en l’expedient de contractació no figuraven el plec de prescripcions tècniques ni la memòria econòmica i financera.

-         El contracte amb el que opera l’empresa ha sigut il·legal durant més de 15 anys. Això ens sorprendria de no ser perquè fou la mateixa empresa-i no l’ajuntament, com diu la legislació- qui va redactar el Pla de Zona. Aquest pla no pot ser legal per a una zona pròxima a un paratge natural protegit, com és el Fondo d’Elx/Crevillent.

-         La facturació d’Abornasa per a l’any 2012 inclou activitats no regulades. Aquesta falta de regulació és precisament el que permet a moltes empreses enriquir-se injustament a costa dels diners públics.

-         Jarditec és un altre cas flagrant d’engany i d’afavoriment institucional. Durant anys, l’empresa ha tingut menys treballadors donats d’alta que els que el plec de contractació municipal exigia. Gràcies a la pressió de l’interventor municipal, l’ajuntament va haver d’obrir una investigació dels fets.

-         Aquesta investigación acabà per inculpar l’empresa en veure que Jarditec havia realizat més activitats de les que li pertocaven. No obstant, aquestes activitats-no acordades prèviament- eren il·legals, i el nombre de treballadors de l’empresa-que sí estava en el plec de contractació-era inferior al que la llei marcava.


3.      Informes de modificació del planejament municipal d’Albatera.

Denunciem la doble moral que mostra l’ajuntament municipal ja que: d’una banda demana als grups polítics suport en favor de l’Ajuntament d’Albatera, en l’intent de protegir el seu poble del macro abocador que hi ha projectat per als seus voltants. Per l’altra banda evita posicionar-se respecte a una planta il·legal de tractament de residus-Abornasa- que no solament té una història plena d’opacitat i d’irregularitats, sinó que, igual que el macro abocador dAlbatera, està situada en una zona d’especial protecció i de valor mediambiental i inclosa dins la xarxa de protecció d’espècies i d’hàbitats, Natura 2000.


Des d’EUPV-ERPV volem fer un reconeixement a la societat civil que treballa en contra d’aquest macro abocador. Les plataformes i els veïns són els qui realment han fet posicionar-se el poder i els devem el nostre respecte i la nostra admiració.

4.      Aprovació conveni (IVVSA-Generalitat) per atendre les necessitats de les famílies desnonades.

Aquesta mesura que veiem buida de contingut i purament propagandística ha motivat l’abstenció del grup d’esquerres, ja que es tracta d’un pla aprovat fa dos anys que pretesament anava a oferir 4000 vivendes a gent en una situació especialmente vulnerable. Lluny de l’objectiu inicial, el nombre de vivendes oferides en concepte de règim social ha sigut d’unes 200.
Des de la coalició pensem fermament que on s’ha d’anar és a l’arrel del problema:

-         Regular el mercat immobiliari. La desregularització solament afavoreix els interesos privats i en tot això, els bancs-que a més han rebut quantitats ingents de diners públics- són els grans beneficiaris.

-         Controlar que es faça un ús social d’aquestes vivendes en lloc de tractar-les com pura mercaderia i un altre benefici econòmic per als bancs.


-         Acabar d’una vegada per totes amb els desnonaments. No podem consentir que els bancs expulsen les persones de les seues cases i que després els oferisquen en lloguer les cases d’altres desnonats.

A més de tot el que hem exposat, està el fet que a Crevillent, de les 60 vivendes existents de l’IVVSA, no n’hi ha cap disponible.

5.      Adhesió al conveni per a la creació de Fons Socials de Vivendes entre Ministeri, FEMP i Entitats de Crèdit.

En aquesta proposta, el govern local vol el suport de l’oposició per aprovar un conveni en la redacció del qual no es fa referencia als responsables de la situació de crisi que estem patint. L’article 47 de la constitució sembla no ser garantia sifucient d’una vivenda digna, i per això el consistori demana suport per a un conveni fet a la mida per als bancs i que deixa totalment marginada la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Nosaltres hem cregut convenient votar en contra i ací hi ha alguns dels motius:

-         El banc oferirà, voluntàriament, aquelles vivendes que crega conveninent, podent treure al mercat de lloguer aquestes vivendes que no tenen eixida comercial. Això els resultarà beneficiós, com sempre.

-         El preu del lloguer podrà arribar als 400, una quantitat molt superior al que costa el lloguer mitjà de qualsevol pis a Crevillent.

-         El mateix banc que expulsa les persones de sa casa serà el que els llogue la nova vivenda.
-         També serà el banc el que establirà i avaluarà els requisits que els nous inquilins hauran d’acomplir i rebran, directament d’aquestos últims, les queixes que puguen tindre convertint-se en la máxima autoritat i en oficina d’atenció al client.


Senzillament no esperem que siguen els bancs els guardians benefactors, ni tampoc esperem que vagen a actuar de serveis socials aquells que han fet tant de mal a la nostra societat. A més, pensem que deixar les víctimes en mans d’aquells que han creat aquesta injusta situació pot ferir, encara més, el seu orgull i amor propi.