viernes, 27 de diciembre de 2013

Compromís exigeix a l'ajuntament que intervinga per evitar les noves retallades de GV als dependents

El grup municipal de Compromís considera inacceptable les noves retallades aprovades per la Generalitat en matèria d'atenció als dependents i en concret als programes individuals d'atenció a la dependència i que obliga als pares d'alumnes amb discapacitat a realitzar una aportació que en alguns casos és inassumible perquè aquestes persones puguen ser ateses en el Centre de Discapacitats i en la Residència Verge dels Desemparats de Crevillent.

Com si fóra el regal del Pare Noél i de Reis, els familiars d'aquests dependents estan rebent en aquestes festes de nadal les notificacions on es revisa d'ofici la seua situació personal i on se'ls indica que han de realitzar una aportació que en alguns casos serà inassumible per algunes famílies. Amés aquestes revisions que són en realitat una retallada del dret dels dependents es fa pràcticament públic a pocs dies de la seua entrada en vigor el que deixa sense marge de maniobra als pares i al centre per a intentar cercar una solució.

Si en pocs dies no hi ha una volta arrere, alguns dels pares no podran portar als seus fills a aquest centre, amb l'agreujament de la situació familiar i del propi discapacitat, alguna cosa que considerem una mostra més d'insensibilitat i falta de moral per part del Govern del Sr. Fabra.

Des de Compromís considerem que per la via d'urgència aquest Ajuntament ha d'habilitar els recursos necessaris per a compensar aquesta retallada i establir un programa d'ajudes en tant no es reestablisquen les ajudes que venien percebent aquestes persones i si cal establir algun tipus de conveni perquè puga assumir la cotitularitat per part d'aquest Ajuntament ja que es tracta d'un servei públic necessari per a una població de 30 mil habitants.

Des de Compromís entenem que la situació serà més greu en els pròxims mesos ja que el Govern del Sr. Rajoy aquesta plantejant una reforma local que deixarà sense competència en matèria de Serveis Socials als ajuntaments.

La proposta que exigim ara no deixa de ser una via d'urgència i immediata ja que la pretensió, com s'ha dit abans, és que la Generalitat assumisca totes les competències en serveis socials. El que acaba de passar en aquest assumpte posa de manifest que és una mala solució ja que la Generalitat està en fallida i manca de recursos i a més mai pot tenir la sensibilitat, ni conèixer les necessitats de cada població respecte als col·lectius més desfavorits.

Per a la Regidora de Compromís, Dory Cortés, si existeix un govern sensible i dinàmic deuria forma urgent convocar una Comissió extraordinària i urgent i un Ple extraordinari per a adoptar les mesures necessàries que facen possible que aquestes persones amb discapacitat seguisquen gaudint dels serveis d'aquests centres, en tant l'administració publica no habilite altres mitjans i altres serveis similars.

Compromís