lunes, 3 de febrero de 2014

Resum plenari de Gener per part de EUPV-ERPV

Rectificació d’error en Compte de Recaptació Municipal

En aquest punt s’aprova per unanimitat rectificar l’error en el càlcul del Compte de Recaptació de 2009 que s’havia presentat a l’anterior plenari, al qual el nostre portaveu Vicent Selva havia detectat i manifestat aquest error.

Pròrroga del contracte del Servei municipal d’arreplegada de residus i neteja viària

L’equip de govern presenta una pròrroga amb l’empresa Selesa per seguir durant un any gestionant aquest servici. Aquesta pròrroga és immoral perquè no va acompanyada d’un informe econòmic que legitime el manteniment de la privatització i, a més, només pretén allargar el contracte per seguir allargant els beneficis de l’empresa. No és lògic prorrogar el contracte amb esta empresa en pràcticament les mateixes condicions com es va fer fa ara deu anys. Tots els ajuntaments amb sentit comú i que treballen per la seua gent o bé han municipalitzat o bé han tret a licitació l’adjudicació d’este servei amb preu molt més baixos com és el cas de Bétera un poble semblant a Crevillent on s’ha adjudicat per una quantitat de 1.258.000 euros, és a dir, 600.000 euros menys que a Crevillent. Tampoc cal oblidar que ara ho tenim millor per iniciar un procés de municipalització ja que els vehicles estan amortitzats i són propietat de l’ajuntament. Per tot açò, el grup municipal EUPV-ERPV afirma que amb la prórroga d’un any més a SELESA els crevillentins pagaran més que altres localitats com per exemple Asp o Oriola els quals gestionen de forma directa el servei de recollida i neteja viària. Segons l’informe publicat el més passat pel Tribunal de Comptes, la gestió directa és més económica perquè permet l’estalvi de l’IVA més el benefici industrial a l’empresa contractada. Per tant votem en contra en este punt.

Dictamen sobre la revisió del Pla d’Acció Territorial sobre prevenció del risc d’inundació (PATRICOVA)

En aquest apartat el nostre grup s’absté degut a que ens planteja dubtes com algunes zones que estaven considerades com a inundables, amb el canvi del Pla General ja no ho són. Els motius pels quals una zona deixa de ser inundable, quan a efectes naturals és la mateixa, ens fa posicionar-nos en la cautela mentre no es tinga més informació de la proporcionada.

Expedients a dictaminar: Pressupostos 2014

En el punt dedicat a expedients en aquest cas es debatran els pressupostos per a l’any 2014. El Grup Municipal EUPV-ERPV ha qualificat els pressupostos municipals com antidemocràtics i antisocials, ja que el govern del PP no ha tingut en compte les propostes de l’oposició ni s’ha consultat els veïns per conèixer les seues prioritats. La dinàmica del PP en els quasi vint anys que porta al govern de Crevillent és la de no escoltar a ningú. Així que lamentem que el PP haja aprovat en solitari estos pressupostos ja que en cap moment s’ha escoltat ni s’ha facilitat la participació de l’oposició, ni tampoc dels ciutadans. Per això, és lògic que estos pressupostos siguen totalment antisocials, amb unes partides destinades a fomentar l’ economia i el treball ridícules, 67.000€, és a dir, el 0,4%; i que tampoc s’haja posat atenció en les necessitats d’un àmbit tan necessari hui en dia com el benestar social, a un poble on els serveis socials estan saturats i no tenen la capacitat necessària per atendre totes les demandes i necessitats del nostre poble. Com sempre les empreses amigues del PP son les grans afavorides d’estos pressupostos, ja que es deixa que més de 8 milions siguen gestionats en total per vàries empreses com Aquagest, Selesa, Abornasa o Aquagest.

Entre les propostes que es presentaren al Ple estava la construcció d’una escola infantil municipal o aplicar polítiques de foment del treball, com és la creació d’un banc de terres o una borsa municipal de treball, ja que pensem que no només havíem de proposar un canvi de distribució de la despesa sinó també on aplicaríem els guanys de la gestió directa.

Decrets d’alcaldia i Acords de Junta de Govern Local

En aquest punt preguntàrem per un dels acords que prorroga un any més el contracte del servei de monitors per a activitats esportives i del gimnàs i piscina municipals per valor de 119.000 euros. De nou delegar en empreses privades (en aquest cas amb una relació familiar que tots coneixem) ens pareix l’opció equivocada, la gestió hauria de ser directament des de la regidoria d’esports que per alguna cosa està.

Mocions

Es van debatre dos mocions, la primera del grup socialista sobre la reforma de la llei de l’avortament a la qual vam donar suport i que vam defendre perquè ho considerem un dret en el que no es pot tornar enrere en el temps i perquè és mirar cap a una altra banda i negar una realitat, mentre es deixa a la gent amb menys recursos amb menys possibilitats per a fer-ho d’una manera segura. La majoria absoluta del PP va fer que no prosperara.

I per altra banda, una moció presentada per Compromís per la retirada del copagament que es vol implantar a les persones discapacitades per acudir als centres. Vam donar suport a la moció i vam donar el nostre suport més enèrgic en la defensa de les famílies amb discapacitats. Es van viure moments tensos, on el públic congregat de famílies afectades van mostrar el rebuig al vot en contra del Partit Popular. En aquesta defensa de no callar davant la injustícia que s’estava vivint fou expulsat el nostre regidor Vicent Selva, deixant en evidència l’actitud intolerant del Sr. Asencio.

Torn de preguntes

Per últim en el torn de preguntes vam preguntar a la regidora de Foment sobre un problema que ha ocorregut a les classes d’idiomes que promociona la seua regidoria, per la qual cosa vam preguntar quins criteris es seguien per contractar el professorat, sense rebre una contestació clara en aquest aspecte.

No volem acabar el resum sense deixar constància de que un cop finalitzat el plenari davant les manifestacions d’una persona del públic (en el torn de preguntes per als assistents) al manifestar la situació difícil que vivien per l’amenaça del copagament, aquesta intervenció no tinguera més resposta de l’alcalde que remitir-se al que ja havia dit durant el ple, amb poc tacte i tancant la sessió de manera immediata.