miércoles, 23 de julio de 2014

Compromís proposa la construcció de diversos parcs canins en el municipi

El Grup Municipal de Compromís ha presentat una moció perquè l’ajuntament construïsca diversos parcs per als gossos en diferents llocs de la població.

 Entén Compromís que és una nova realitat social l’incrementa en els últims anys de la tinença de gossos per part de la ciutadania per diferents motius, per posar alguns exemples, des de l’amor als animals, fins a les sensacions molt personals de seguretat o inseguretat associades a la companyia, per la qual cosa en definitiva ara com ara compleixen una funció social important.

 Aquesta nova realitat també crea nous conflictes de convivència i de salubritat pública, per la qual cosa és necessari que l’ajuntament done resposta a totes les situacions amb el propòsit de millorar la convivència i afavorir els actes de civisme.

 Des de Compromís entenem que és necessari adaptar els nostres espais públics per a afavorir que aquests siguen compartit per tots, ja que és una realitat que les voreres, els parcs i jardins solen usar-se pels veïns que en molts casos comparteixen passeig amb animals de companyia.

 A Crevillent, el gos és també protagonista d'aquesta convivència, que en alguns casos genera conflictes i situacions per tots conegudes.

 Sense minimitzar i deixar de costat les obligacions i respecte a les mínimes normes de convivència exigibles també als propietaris d’animals de companyia, l’adaptació d’aquests espais públics perquè convisquen amb normalitat tots els veïns millora sens dubte la convivència i el respecte a les normes. 

 Per a Dory Cortés regidora del grup municipal de Compromís, som conscients que la mera ordenança reguladora de les obligacions dels propietaris i les seues corresponents sancions, així com instal·lar indicadors de prohibició de gossos en determinats llocs no solucionen el problema de les actituds incíviques. Tampoc serà una solució definitiva per si mateixa la construcció de parcs canins però si ajudarà al costat d’una campanya perllongada de conscienciació ciutadana a millorar en bona part determinats conflictes i també la salubritat pública provocada pels excrements dels gossos en la via pública.

 L’experiència d’altres ciutats indica que la instal·lació de parcs canins entès com un espai compartit per persones i animals de companyia que estiga fitat i que es mantinguen en perfectes condicions de seguretat i higiènic sanitàries pot ser el camí en la bona adreça per a resoldre molts dels problemes actuals a Crevillent ocasionat per la progressiva tinença de gossos.

Cortés afegeix que un parc caní no requereix de grans inversions i condicionants tècnics i poden instal·lar-se en els parcs i places pública, per tot açò proposarem per al pròxim ple l’aprovació de construcció de diversos parcs canins i adaptació d’espais públics per a tal fi i la creació d’una comissió tècnica i política per a establir les condicions i llocs més apropiats per a la seua col·locació.

Compromís