miércoles, 3 de septiembre de 2014

STEPV denunciarà davant inspecció de treball les altes temperatures en els centres educatius

Davant les queixes del professorat i de les direccions dels centres educatius per les altes temperatures en què comença el curs escolar 2014/15, el Sindicat posa en marxa una campanya per denunciar aquesta situació davant la inspecció de treball.

Segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, les temperatures en els llocs de treball com les aules ha d’oscil•lar entre els 17 i els 27ºC. I la humetat relativa entre el 30 i el 70%. 

Aquests dies les temperatures en molts centres de treball estan superant els 30ºC i demà comença el curs amb l’alumnat. Per tant, el sindicat demana als centres docents que ens informen de les temperatures que registren mitjançant la resposta a una enquesta que es farà arribar als centres per tal de comprovar si se superen aquestes temperatures i fer arribar la corresponent denúncia a la inspecció de treball perquè prenga les mesures corresponents per fer complir el Reial Decret esmentat.

Tal i com disposa el Reial Decret és responsabilitat de l’empresari, en el nostre cas, la Conselleria d’Educació, garantir aquestes condicions ambientals per al desenvolupament de la feina del professorat (i en el cas educatiu s’agreuja per la presència d’alumnat).

En cas que no es complisquen les directrius marcades pel Reial Decret, STEPV presentarà la corresponent denúncia a la inspecció de treball perquè prenga mesures.

Així mateix també informarà les organitzacions de pares i mares del risc per als seus fills i filles de començar el curs en aquestes condicions i proposarà l’ajornament a Conselleria de les activitats escolars fins que les temperatures entren en els paràmetres marcats pel Reial Decret.

STEPV