martes, 14 de abril de 2015

EUPV-ERPV aposta per la gestió pública d'un servei públic com és la recollida i neteja viàries

El grup municipal d'EUPV-ERPV aposta per un model de gestió pública d'un servei públic com és la recollida de brossa i neteja dels carrers. Per este motiu votaran en contra de l'adjudicació d'este servei a l'empresa FCC ja que, segons la coalició d'esquerres, el fet que este servei estiga en mans  privades ix més car i és més ineficient que la gestió municipalitzada com ha quedat demostrat per l'informe del Tribunal de Comptes.

En paraules de Daniel Galvany, regidor de la coalició d'esquerres, “la figura contractual d’esta concessió no pot aplicar-se a un concessionari que no assumeix el risc d’explotació. El servei de recollida de residus -ha continuat Galvany- és un servei públic pel qual l’ajuntament pot cobrar una taxa als veïns, però no serveix el mateix cas per a la neteja viària. Per tant seria un contracte de serveis, al qual no pot aplicar-se un contracte de tants anys”.

La doctrina del TJCE és concloent quan afirma que una concessió de serveis és quan l’activitat és susceptible de ser explotada per particulars i es trasllada el risc econòmic derivat de l’explotació del servei a l’empresa que es contracta. Este fet és impossible en el cas de Crevillent perquè es pretén aprovar un expedient on va tot junt, amb un preu fix anual de més de 2 milions d’euros.

El regidor de la coalició d'esquerres ha explicat que “la legislació exigeix de forma expressa que el risc que es trasllada al contractista siga el risc de la demanda, depenent de l’ús que facen els usuaris, i no qualsevol altre tipus de risc econòmic que poguera al·ludir el Partit Popular com puga ser compra de maquinària o baixes laborals”.

Amb tot, en el programa participatiu d'EUPV-ERPV s’aposta per un nou model de gestió pública de recollida de brossa i neteja viàries, que siga un procés participatiu i obert, on queden clars els comptes, per tractar d’evitar que a un mes de les eleccions, el Partit Popular condemne a este poble a pagar més del compte amb l’únic motiu de defensar la política neoliberal de privatitzar la vida pública.


EUPV-ERPV