miércoles, 20 de febrero de 2013

El Grup Municipal EUPV-ERPV reitera l’ existencia de tracte de favor a empreses de familiars


El Grup Municipal EUPV-ERPV reitera que existeixen evidències de que el tracte de favor a empreses de familiars, com és el cas de Gento Informàtica, propietat del germà del Regidor d’ Obres, Rafael Candela. I una d’ eixes evidències, com ja han assenyalat en altres ocasions, és que mentre altres empreses informàtiques de la localitat facturaven quantitats ridícules, com per exemple l’ any 2003, que oscil·laven entre 33€ i 1200€, l’ empresa del germà del regidor facturava més de 47000; tònica que és similar en anys posteriors, on l’ empresa esmentada facturava més de 28000€ i les altres xifres que van des de 1250€ fins a 4500€. És a dir, una diferencia exagerada que és difícil d’ explicar.

Aquestes xifres han sigut estudiades i revisades pels regidors d’ esquerres en documents facilitats pel Departament d’ Intervenció per la qual cosa d’ EUPV-ERPV entenen que no és necessari discutir més sobre les quantitats, cm demana el PP, i més concretament la regidora d’ Informàtica, Laura Gomis ja que, con ha assenyalat el regidor d’ esquerres, Vicent Selva “les xifres que estem manejant sobre la facturació en informàtica son encertades, ja que provenen de documents del departament d’intervenció, per la qual cosa sabem que son correctes i no necessitem revisar-les juntament amb la regidora Gomis, si no que el que han de fer és donar les explicacions oportunes a eixes xifres, i crear una comissió d’investigació per estudiar el tema, si – ha remarcat- es veritat que el govern del PP és un govern clar i transparent, perquè els ciutadans i ciutadanes de Crevillent tenen dret a saber com es gestionen els recursos municipals que, al fi, son els recursos de tots i totes”.

Per altra banda, a la Comissió de Foment Econòmic, Turisme i Agricultura de dilluns 19 de febrer, on es tracten els assumptes relacionats amb la informàtica, Selva va demanar una sèrie de correccions a l’ acta de la reunió celebrada la setmana anterior, ja que en aquesta no constaven les intervencions i preguntes que el regidor Selva va fer sobre aquest assumpte i que, segons Gomis, mostraven la falta d’ interès d’ EUPV-ERPV, afirmació que no era real perquè, tal i com assenyala, Selva, “a la Comissió a la que es refereix Gomis, jo personalment vaig fer una sèrie de preguntes i apreciacions, assenyalant que estudiariem les respostes i ens manifestariem al respecte una vegada estudiades, analitzades i comparades amb les dades reals, intervencions que poden ser comprovades a l’ acta de la comissió pertinent, per la qual cosa no es manté l’ afirmació de Gomis de que el nostre grup no va mostrar cap interès sobre el tema”.

Per últim, des d’ EUPV-ERPV han rebutjat que aquesta siga una qüestió de venjança personal del Sr. Rafael Candela, i que les crítiques que se li han fet des de la coalició d’esquerres es deuen exclusivament a la mala gestió que el Sr. Candela ha demostrat en diferent assumptes com és el cas de denúncies a associacions culturals del poble, la mala gestió en l’ enderrocament de la fàbrica Imperial i el tractament de l’ amiant o la falta d’informes tècnics i jurídics de la barraca municipal, així com l’ actual tracte de favor a un familiar. Fets tots ells que demostren una evident falta de capacitat per gestionar els recursos dels crevillentins amb la rigurositat que mereixen.

Nota de Prensa EUPV-ERPV