miércoles, 27 de febrero de 2013

Postura EUPV-ERPV en el plenari de Febrer


1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MP2-TC-AP

Votem en contra perquè aquesta modificació de crèdits demostra:

a. Que en 18 anys de govern de la dreta i amb una majoria absoluta clara, aquest govern és incapaç de presentar un pressupost a temps –allò més bàsic del que ha de ser l’acció polñitica d’un govern mínimament seriós- . Aprofitant una partida de l’any passat de 18.000 euros, fan una modificació de crèdits per a destinar-ho a unes altres “prioritats” com el de pagar a les empreses l’augment de l’IVA que la mateixa dreta va apujar en el seu moment.

b. La demagògia que fa el PP amb el tema de l’IVA. Les polítiques de la dreta són perjudicials per a les persones tan indirectament com directa. L’augment de l’IVA impulsat pel govern espanyol no només afecta les persones sinó que també les administracions, com ara l’ajuntament, perquè en el seu moment havien pressupostat una sèrie d’obres amb un IVA del 18% i, ara, ho han de fer al 21%.
Cal recordar les campanyes impulsades pel PP en contra de l’augment d’aquest impost quan eren a l’oposició.


. c. El favoritisme del govern local cap a l’empresa del germà del regidor d’obres, Rafael Candela. Una vegada més queda demostrada que la denúncia pública de favoritisme a Gento Informática feta per EUPV-ERPV res té a vore amb qüestions personals. Aquesta modificació de crèdits així ho corrobora. El govern del PP demana tres pressupostos, un dels qual a una empresa d’Elda – per què?-. A Crevillent tenim més de cinc empreses d’informàtica.. Curiosament, el pressupost presentat per Gento tenia dos preus. Els altres pressupostos, només en tenia un. Per què?

d. Aquesta modificació demostra quines són les prioritats del govern del PP. No diem que no siguen necessàries les obres de la nau de la policia local o la de la rehabilitació de les xarxes de sanejament dels carrers de L’estació o Anselmo Mas, però per a EUPV-ERPV a questa sèrie d’actuacions no són prioritàries.

EUPV-ERPV veu prioritari apostar per un banc de terres per a aquelles persones que puguen dignament autogestionar-se el menjar, apostem per polítiques de lloguer social que faciliten l’accés a l’habitatge per a aquelles persones desnonades o en situació i apostem, lògicament, perquè el govern del PP moga fitxa i no siga còmplice de retallar el servei d’ambulància per a Crevillent, entre d’altres propostes.


2. BAIXA EN EL REGISTRE D’ENTITATS LOCALS DE L’ATENEU DE CULTURA I LA CASA DE CULTURA.

Votem en contra perquè EUPV-ERPV pensa que un organisme autònom facilitaria la democràcia participativa perquè les mateixes associacions decidirien en relació a uns pressupostos i a una agenda cultural. Tindria sentit sempre i quan no hi haja impediments ni interferències partidistes, a banda d’apostar clarament transparència i el control absolut en els comptes de l’ògan autònom. El fet de treballar des de la base és creure i aprofundir en la democràcia i creure en el potencial, riquesa i pluralitat de l’associacionisme a Crevillent.3. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A CREVILLENT
.
El Grup Municipal EUPV-ERPV es va abstindre en la votació perquè si és cert que aquesta es una transpolació d’ una normativa autonómica, l’ origen primer d’ aquesta es troba a la Directiva Europea2006/123/CE, és coneguda com Directiva Bolkestein, una directiva molt polèmica i que ha sigut tractada de estratègia neoliberal per desregularitzar més els mercat de la Unió Europea. Com que tant Esquerra Unida com Esquerra Republicana s’ han oposat a Europa a aquesta Directiva no era coherent votar-la favorablement.
A més, les associacions de comerciants s’ han mostrat crítics amb aquesta Directiva i la seua adaptació mitjançant Reial Decret, 199/2010, a l ‘ Estat Espanyol, sense tenir en compte les opinions de la ciutadania i de les parts afectades. Per tant, entenem que sense participació ni en la redacció dels textos europeus, estatal i autonòmic, així com de la pròpia Ordenança per part de la ciutadania, no s’ afavoreix el nostre concepte de democràcia, basat en la participació.

4.  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL “BAIX VINALOPÓ”.
El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement.

5. EXPEDIENTS AMB DICTAMEN
.
a) Aprovació suspensió parcial i temporal del porgrama d’ actuaciò integrada R-10 (El Pinar).

EUPV-ERPV va votar en contra pels següens motius:
-          La urbanitzacio El Pinar és una aberració urbanística i no volem participar en res que tinga que vora amb ella.
-          S’ ha de paralitzar per complet i per sempre. Esperar que finalitze la crisi –si ho fa-, per tornar al mateix model de creiximent, al mateix model  econòmic i al mateix model de desenvolupament urbanístic suposarà tornar al mateix camí que ens ha portat a tots a la misèria.
-          La paralització de El Pinar, en els termes de la proposta és un regal al Promotor que evita que tinga pèrdues econòmiques sense significar res positiu per a l’ interès general.
b) Aprovació de la liquidació definitiva del 10% d’ aprofitament tipus en el Parc Urbà Sector R-10
De nou, EUPV-ERPV votàrem en contra per motius similars als abans esmentats. El Promotor del Pinar es va comprometre a construir un parc als terreny de la urbanització. Terrenys que son de titularitat pública com efecte de l’ aprofitament al que te dret l’ Ajutament quan es fan obres urbanitzadores per promotors privats. El valor d’ aquest aprofitament era de 2 milions d’ euros, el cost del 10% del sector. L ‘ajuntament podia demanar el pagament d’ eixos diners o quedar-se els terreny en propietat per eixe valor. En canvi, va cedir els terrenys al promotos per fer un parc que afavoriria els interesos privats. El promotor ha fet unes obres sense acabar el  parc que, segons diu, ja li han costat més de 2 milions d’ Euros, mentre l’Ajuntament el xifra en 600.000 euros. Per tant a hores d’ ara, l’ Ajuntament no té ni el parc, ni els diners:
-          Entenem que aquesta actuació és una burla ja que el Govern del PP va cedir terreny públic al Promotor del Pinar per fer un parc sense que demanara les garanties necessàries per assegurar que es faria en els termes acordats.
-          El Promotor hauria d’ haver ingressat els diners d’ aprofitament urbanístic municipal al compte de l’ Ajuntament i, tal com s’ anaren fent les obres, hauria d’ haver anat pagant-li, i no tindre una total confiança que, com s’ ha demostrat ha sigut negativa pels interessos generals.
-          Entenem que pot haver-hi certes il•legalitats perquè no es va procedir a concurs per licitar les obres del Parc. En canvi, es van concedir mitjançant un conveni a una promotora que és part interesada en la construcció del Parc. Creiem que aquesta situació pot estar infringint la legalitat vigent en matèria de contractació del Sector Públic.


6. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ  DE LA GESTIÓ INDIRECTA DE DIFERENTS SERVEIS DE TITULARITAT MUNICIPAL


Votem a favor d’aquesta moció perquè EUPV-ERPV aposta per la transparència. L’Informe d’Intervenció en relació a la gestió indirecta d’algunes empreses amb l’ajuntament és demolidor:  pròrrogues il•legals amb ABORNASA, falsificacions en matèria de contractació i personal en JARDITEC, pràctiques dubtoses d’Aquagest, etc.
Aquestes empreses: JARDITEC, SELESA, TOTESPORT, ABORNASA, BOIX COSTACALIDA i MARE NOSTRUM COSTA BLANCA, vénen realitzant treballs per a  l’ ajuntament sense signar el contractes pertinents o sense regularitzar les irregularitats.
 El model privatitzador del PP, el seu model de gestió, és sinònim  d’un model opac i sense transparència, que no permet el control públic sobre els serveis i que afavoreix l’ amiguisme, l’ “enxufisme” i el suborn.
Relatiu a este punt EUPV-ERPV van mostrar com exemple la gestió pública de recollida de la brossa de Guardamar. Un projecte que funciona i que permet reduir els costos pràcticament a la meitat  tot oferint  qualitat, davant el model privatitzat que té Crevillent amb SELESA.