martes, 11 de junio de 2013

A Crevillent la demanda d'ensenyamment en valencià supera ampliament el de castellà

Una vegada finalitzat el període d’admissió d’alumnes de tres anys per al
curs 2013-2014, es comprova que la demanda de matrícula en els
programes plurilingües d’ensenyament en valencià és més del doble de la
demanda dels programes en castellà en aquells centres que ofertaven les
dues possibilitats .

L’Associació per la Llengua El Raig manifesta la seua satisfacció en comprovar la bona
acollida que tenen a Crevillent els programes plurilingües d’ensenyament en valencià,
com s’ha demostrat als 4 centres de la localitat en què els pares i mares podien optar
per l’ensenyament de base en valencià o en castellà. Aquests centres són el Francesc
Candela, el Primo de Rivera, Nostra Senyora de l’Esperança i el Mestra Pilar Ruiz.
Aquests col·legis han rebut 134 sol·licituds en què la primera opció era en valencià
front a 63 en què ho era en castellà, fet que ha implicat la necessitat de consolidar en el
col·legi Francesc Candela els dos programes plurilingües en valencià que el centre havia
sol·licitat i la renúncia als programes en valencià d’algunes famílies que l’havien
sol·licitat en primer lloc.

Diversos estudis científics indiquen que són molts els beneficies educatius d’estudiar en
valencià, entre ells:

- és l'únic que assegura el domini efectiu de les dues llengües oficials.
- facilita l'adquisició de tercers idiomes.
- facilita la preparació i la incorporació al món laboral,
- suposa accedir a la universalitat sense perdre la nostra identitat cultural.
- comporta una major comprensió del fet de la diferència i ens fa més tolerants i
respectuosos amb els altres.

Davant aquests fets, l'Associació per la llengua El Raig reclama que la Conselleria
d'Educació autoritze el segon programa plurilingüe d’ensenyamente en valencià als
col·legis Mestra Pilar Ruiz, i Pintor Julio Quesada tal com havia sol·licitat la seua
comunitat educativa i oferte també els programes plurilingües d’ensenyament en
valencià als col·legis Miguel Hernández, Párroco Fco. Mas i Dr. Mas Magro, per tal de
donar satisfacció a la demanda social que tenen aquests programes i que es demostren
els millors per a l’aconseguiment dels objectius educatius plurilingües, tal com acrediten
i recomanen totes les universitats valencianes.


Associació per la llengua EL RAIG. CREVILLENT