lunes, 22 de julio de 2013

El Pla Especial sobre la planta de tractament de RSU d'Abornasa no s'adequa a la llei

La Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” ha presentat una sèrie d'al·legacions al document del Pla Especial de la Zona II que ha estat en període d'exposició pública fins al passat dissabte 20. El document  presenta  una  sèrie  d'obres  i  mesures  correctores  que  hauria  de  realitzar  l'empresa Abornasa per tal de complir el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de 2010. No obstant això, la Colla Ecologista opina que la planta de tractament de RSU no té cabuda en el PORN ni tan sols amb les mesures correctores i demana el tancament de la mateixa. A més a més, la situació d'esta planta també és il·legal en base a altres lleis, com la de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental o la del Sòl No Urbanitzable.

El Pla Especial que ha estat en període d'al·legacions presenta un estructura inadequada i no aporta la documentació requerida per a aquest tipus de documents. Entre els defectes que manifesta el document es pot destacar que es presenta amb més d'un any de retard, ja que s'hauria d'haver presentat abans del febrer de 2012; que no aporta la documentació requerida, com l'Estudi d'Impacte Ambiental, l'Autorització Ambiental  Integrada o la consignació  pressupostària  pertinent,  i que apareix signat per la mateixa empresa Abornasa, quan el PORN especifica clarament que ha de ser l'Ajuntament de Crevillent qui redacte el Pla Especial.

La presència de la planta té una evident repercussió negativa en la vegetació, l'aigua i l'avifauna del Paratge Natural. Només cal esmentar l'assentament de gavines, que desplacen altres espècies d'aus protegides; la gran quantitat de bosses de plàstic i altres residus lleugers, que s'espargeixen pel voltants del Fondo, o la contaminació de l'aigua i el subsòl degut als lixiviats. Per aquesta raó, la Colla reclama el tancament de la planta i demana la posada en marxa d'un altre sistema de gestió de residus basat en la reducció i la recollida selectiva.