jueves, 31 de octubre de 2013

Resum de EUPV-ERPV de l´'últim plenari municipal

Adjudicació del contracte de “Servici de Tractament i Eliminació de Residus de Crevillent”

Des d’EUPV-ERPV considerem que aquesta adjudicació estava ja donada abans de fer-se efectiva, com ja veníem denunciant-ho. Considerem que el plec de condicions que s’ha creat per adjudicar el contracte és il·legal perquè ataca al sentit de lliure concurrència, ja que el ple apareix una clàusula valorativa determinant en la qual obliga a la planta a estar situada entre 3 i 10 km de la població. Per tant només l’adjudicada ABORNASA podia ser la beneficiada, com ho demostra ser l’única que s’ha presentat a concurs.

A més el plec no indica que l’activitat de la planta haja d’estar recollida segons la legalitat vigent, ja que on està situada venim denunciant que no s’adequa a la llei de Medi Ambient de la Conselleria. És així com al plec de condicions no apareix cap criteri mediambiental per a adjudicar el servei, només importen factors econòmics, açò fa que es veja afectat el paratge natural del Fondo situat prop de la planta. Però no només això, sinó que també és perjudicial per a la salut del veïnat perquè afavoreix que estiga prop de la localitat, quan comarcalment ja tenim una planta de tractament de residus localitzada a Elx, la qual podria utilitzar-se per a aquest fi. El Partit Popular per tant prioritza estalviar certa quantitat de diners per el desplaçament de la brossa, abans de prioritzar el tenir un Crevillent més saludable i més ecològic.

Per últim li recordem al govern de la dreta que la nostra aposta és per la recollida selectiva de residus, un mètode que ve recomanat tant pel Ministeri com per Conselleria. Quan es tracta de la salut de les persones i la cura dels nostres paratges naturals no podem basar-nos només en un criteri econòmic a curt plaç, perquè les experiències portades en altres poblacions de selecció i reciclatge de residus deixa clar que a la llarga són més barates i així crear un futur millor en un poble net per als nostres fills i filles.
Modificació ordenances fiscals 2014

En quant a les Ordenances Fiscals es votava la modificació d’algunes, quedant la majoria com estaven i a les quals ja ens havíem oposat en reiterades ocasions. En aquest cas el govern de la dreta ens vol fer creure a la ciutadania que congelarà algunes tasses, quan allò que s’ha fet és incrementar-les fa dos anys d’una manera exponencial, per tant la congelació o rebaixa mai és vertadera perquè ja havíem vist augmentats estos impostos més del que tocava. El govern vol actuar d’il·lusionista quan venim patint per tercer any consecutiu unes tasses pujades. 

De la mateixa manera vam aprofitar per repetir algunes de les propostes que venim apuntant durant la legislatura per modificar les ordenances. Com que es tinga en compte les persones que viuen en una casa per pagar la brossa, o els recursos de la família. La taxa de la brossa ens pareix abusiva prop dels 100 euros quan altres poblacions del nostre entorn són uns 60 €. L’actual distribució de carrers per pagar més o menys ens pareix aleatòria. O sobre l’impost de vehicles premiar aquells menys contaminants. En relació als comerços que s’aplique un recàrrec a les grans superfícies. El cas de l’aigua considerem il·legal el contracte amb Aquagest i de poca transparència. Apostem en definitiva per una municipalització d’estos serveis com també el de la neteja, d’aquesta manera podríem estalviar els costos industrials i a més tenir un major control de que no paga la ciutadania més del compte a una empresa privada.

Expedient de modificació de crèdits MP15-TC_AP, de transferència de crèdits

En aquest cas EUPV-ERPV vota a favor de la modificació de crèdits per tal de reparar un dels camins de las Casicas, creiem que és una actuació necessària i reforça la nostra idea de que s’han de prioritzar aquelles actuacions on haja més necessitat de reparació.

Expedient de modificació de crèdits MP16-CE, de crèdits extraordinaris.

Aquest punt ens crea una gran indignació, el senyor César Augusto Asencio que s’ha erigit sempre com un gran gestor econòmic, demostra en els fets que a causa de les seues decisions personals l’Ajuntament de Crevillent haurà de pagar la desorbitada xifra de vora cinc milions d’euros, a causa de les sentències judicials de les expropiacions dels col·legis de Ronda Sud. Prenent la manera d’actuar del senyor alcalde basada en criteris d’estalvi de diners, difosa propagandísticament durant anys, arribats a este punt hauria de dimitir o demanar perdó per la seua ineficàcia, i més si tenim en compte el sou de més de 8.000 euros/mes que s’embutxaca.  

Per acabar vam enumerar i recordar tots els casos d’irresponsabilitat que van sumant-se en la llista del senyor Alcalde: pagaments a Jarditec a treballadors inexistents, pròrrogues a Aquagest il·legals, funcionament de la brossa amb Abornasa fora de la llei, i que ve intentant posar en legalitat després de les cridades d’atenció del Interventor municipal i de les denúncies d’este grup polític. Ens sembla increïble com s’ha vingut actuant irregularment i irresponsable durant tots aquestos anys.

Donar compte de la informació remesa al Ministeri sobre els marcs pressupostaris per al període 2014-2016

Des d’EUPV-ERPV seguim defensant que aquestos marcs pressupostaris seguiran sent causa de misèria mentre es seguisquen primant les retallades en allò més bàsic.

Expedients amb dictamen

Denunciarem varies coses. Per una banda el Compte General s’ha confeccionat i fet l’informe per una persona que no te la titulació ni els requisits per fer este treball, segon, perquè aquest Compte tinga sentit ha d’haver un inventari per saber quins béns patrimonials té l’ajuntament, cosa que és obligatòria per llei, cosa que no te este Ajuntament, per això considerem absurd presentar un Compte General sense la informació necessària per fer-ho. Una mostra més d’irresponsabilitat d’este govern.

Per altra banda, el dictamen sobre el Centre Juvenil, ve a donar-nos la raó en com una nova obra de nova planta acaba sent caríssima per a la població, veient-se incrementat ara el pressupost. Des d’EUPV- ERPV seguim defensant que s’ha d’aprofitar els edificis ja existents i plenar-los de contingut, abans que destruir i construir de nou edificis amb poca utilitat. De la mateixa manera queda en evidència com este govern un dia es vanaglòria per la rebaixa dels costos i al dia següent puja els costos de nou. En este punt volem recordar que per molt que l’obra acabe pagant-la la Generalitat Valenciana, els diners amb la qual es paga ixen de la butxaca de totes les valencianes i valencians.