miércoles, 14 de mayo de 2014

Compromís reitera la falta de transparència del govern PP

El passat dimarts en comissió d’Educació se li van demanar al regidor d’Educació Miguel Angel Sánchez, unes dades sobre la quantitat de població escolar que era atesa en el gabinet psicopedagògic municipal i quina era la problemàtica més freqüent d’estos alumnes de la localitat.

Per a Dory Cortes regidora  Compromís per Crevillent se’ns ha negat aquesta informació, amb l’ excusa de que el inspector d’Educació, ens derivava a demanar aquesta informació a la Conselleria d’Educació exposant els motius pels quals es demanava la informació.

El que se’ns negue esta informació, es la forma de procedir d’un govern o que té alguna cosa que ocultar o que pretén dificultar el més possible, la tasca de fiscalització de l’oposició, i això no sols passa a nivell local, sinó que el grup parlamentari de Compromís, a les Corts valencianes, té varies sentencies del Tribunal Superior de Justícia contra el Partir Popular per ocultar informació a Compromís.

D’un altra banda, que el regidor d’Educació Miguel Angel Sánchez, desconega esta informació, argumentant que té plena confiança amb els tècnics del gabinet psicopedagògic, cosa que des d’este grup municipal sempre s’ha elogiat la seua tasca, inclús quan el senyor alcalde va voler el desmantellament d’aquest, i quant fa poc s’ha destinat una psicòloga del gabinet a serveis socials, amb esta forma d’actuar, ens demostra, un altra vegada, la falta d’iniciativa i d’interès que mostra respecte a la comunitat escolar

Esta informació que es demana per el grup de Compromís per Crevillent, creem que es molt important per a saber quina es la problemàtica més habitual en els escolars crevillentins, per a destinar recursos no sols materials sinó també humans per a pal·liar esta problemàtica, i per a que els mitjans humans i materials siguen necessaris.

Compromís