miércoles, 4 de junio de 2014

Selva: “La Conselleria avala la postura d’ EUPV-ERPV sobre les irregularitats d’ ABORNASA”

El grup municipal EUPV-ERPV no entén els interessos que puga tenir l’Alcalde, César Augusto Asencio, per defensar la planta d’ABORNASA davant un informe tant contundent per part de Conselleria.

Amb data d’ 1 de juliol de 2013, l’ Ajuntament de Crevillent va sol•licitar la redacció d’ un informe sobre el “Pla Especial en Zona II, Àrea d’esmorteïment d’ impactes en el Parc Natural d’ El Fondo”. Com a resposta, la Direcció General d’ Avaluació Ambiental i Territorial ha emès un informe que avala la postura d’ EUPV-ERPV. En relació amb la planta de residus afirma que “es considera incompatible la localització de l’actuació (de la planta d’ ABORNASA) amb la preservació de l’ alt valor paisatgístic de l’ entorn, no adequant-se ni als criteris que determinaren la inclusió de la Unitat de Paisatge en la que s’ actua en el Catàleg de Paisatge, ni a les normes paisatgístiques definides en el Reglament de Paisatges (RPJECV)”.

Segons EUPV-ERPV, aquesta conclusió reforça la postura defensada per el grup municipal. Des de la coalició d’esquerres han remarcat altres apreciacions del citat informe, com que “hauria de valorar alternatives concretes per la reubicació futura de l’activitat” o que “la localització de l’actuació resulta incompatible amb determinades normes, al tractar-se d’ una activitat incompatible amb el manteniment i la preservació del caràcter del paisatge”

En eixa línia, el regidor d’ EUPV-ERPV, Vicent Selva, ha assenyalat que “este informe reafirma al nostre grup en la postura que, des de fa temps, venim defensant tant a l’ Ajuntament com al carrer, i és que aquesta planta de residus no pot estar on s’encontra, i a més, presenta irregularitats que no poden ser subsanables. Per això –ha continuat Selva- seguim demanant que s’anule el contracte que l’Ajuntament té amb la planta, com hem demanat amb un recurs contenciós-administratiu als jutjats,  i, que a més, es procedisca al seu tancament per a contribuir en la millora de la salut dels crevillentins i protegir el medi ambient”

Per últim, Selva ha destacat que el recurs contenciós-administratiu contra el plec de contracte amb ABORNASA ha sigut admès a tràmit pels Jutjats d’Elx, i que tant l’ Ajuntament com l’empresa gestora de la planta s’han personat en contra d’este recurs, la qual cosa, segons Selva, “demostra una vegada més que el govern del PP és incapaç de treballar pel benestar i l’ interès general dels nostres veïns i veïnes”.

EUPV-ERPV