martes, 25 de noviembre de 2014

Compromís aposta per l'educació a la ciutadania en matèria de violencia de génere

L'Assemblea General de les Nacions Unides, va proclamar el dia 25 de novembre, com a «Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona».

La violència contra les dones constituïx una violació dels Drets Humans Fonamentals de les persones, en el que suposa de destrucció de la dignitat, integritat d'estes, menyscabant la seua llibertat, sent per tant un obstacle per al desenvolupament d'una societat justa, lliure i solidària en el desenvolupament de la igualtat entre hòmens i dones.

Les 77 dones mortes el darrer any, l'augment de la violència masclista entre la joventut, són la punta de l'iceberg que s'amaga sota l'agreujament de la situació causat per la crisi, que invisibilitza el problema: a més precarietat econòmica i a més desmantellament dels sistemes públics de protecció a les victimes, menys denúncies.

Ens estem trobant amb noves formes de violència que vénen propiciades per les noves formes de relacions socials basades en les modernes tecnologies, a les que es té accés de forma majoritària i que suposen nous reptes per a la prevenció d’esta nova possible violència sense menyscabar la llibertat de les persones.

Els ajuntaments, com l'administració més pròxima a la ciutadania, no poden ser aliens al fenomen de la violència de gènere i deuen, per això, en major grau fomentar la conscienciació de tots els actors socials, adoptar actuacions que aconseguisquen remoure d'una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el respecte per la diversitat garantit per la nostra Constitució. Però si els lleven les competències en matèria d'ajuda i educació, com s'esta fent des del govern central, no es podran protegir les víctimes i previndre la violència.És necessari proporcionar un tractament integral durant tot l'any, i no només llegir un manifest el dia que toca i després oblidar-se.

Des de Compromís per Crevillent volem destacar que este problema només podrà solucionar-se a través de la conscienciació de la ciutadania. Estem totalment convençuts que l'educació, pilar fonamental sobre el qual s'assenten els valors morals i ètics, és la base des d'on cal treballar buscant la prevenció i sobretot l'educació en valors d'igualtat entre hòmens i dones, amb l'implicació dels poders públics i mostrant el seu compromís amb les víctimes donant-los suport mitjançat mecanismes de protecció social que de cap manera poden ser retallant, amb la concienciació mitjançant l'educació en valors d'igualtat, cosa que està absolutament absent la llei d'educació que el PP ha aprovat: la possibilitat de la segregació per sexes, la reivindicació de valors contraris a la igualtat i l'absència de l'educació afectivo-sexual.

Per tot allò, Compromís manifesta el rebuig unànime a la violència de gènere, violencia masclista i el suport incondicional tant a les víctimes com a les famílies d’estes. Demanant mes recursos i prou de retallades en les partides dedicades a esta problemàtica. I, sobretot, promoure campanyes especials entre adolescents i jóvens perquè identifiquen la manifestació de violència que es poguera donar tant en les relacions tradicionals com en les propiciades per les noves tecnologies i d’esta manera aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere i per a desterrar així valors sexistes, encara molt vigents en la nostra societat.

Compromís