martes, 3 de febrero de 2015

EUPV-ERPV: “El pròxim govern municipal haurà d’auditar tots els contractes”


El grup municipal EUPV-ERPV ha proposat de cara al pròxim govern municipal que es faça una auditoria de tots els contractes que té l’Ajuntament de Crevillent amb totes aquelles empreses relacionades amb monitors, aigua, neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids urbans .

Per al regidor de la coalició d’esquerres, Daniel galvany “durant tota esta legislatura hem pogut constatar tota una sèrie d’irregularitats que fan obligatori que el pròxim govern haurà de demanar assessorament jurídic amb l’única finalitat de treballar per la transparència com a garantia que l’Ajuntament de Crevillent està treballant per la seua gent i no per una minoria”.

Segons Daniel Galvany “el govern municipal quan parla de transparència haurà d’explicar a la gent el motiu pel qual ha adjudicat contractes amb empreses que no tenien l’autorizació ambiental integrada o haurà d’explicar també perquè allarga un contracte amb l’empresa de l’aigua fins l’any 2042 sense haver finalitzat el contracte”. En este sentit Galvany ha remarcat que “el Consell Consultiu de la Regió de Múrcia conclou que és improcendent avançar la formalització de la pròrroga abans que finalitze el termini contractual”.

Per a Galvany “no només el pròxim govern haurà de ser escrupulós amb les contractacions, també haurà de realitzar un peritatge de la nau que actualment està en propietat de l’empresa de la recollida de la brossa per saber si realment el preu total és d’un milió dos-cents mil euros”.

Amb tot, Galvany ha manifestat que “una auditoria a les contractacions serà un dels nostres punts prioritaris en el nostre programa electoral perquè entenem que la política ha de ser transparent si volem defendre la gent de Crevillent”. 


EUPV-ERPV