jueves, 31 de enero de 2013

EUPV-ERPV pública la seua posició als assumptes tractats a l'últim ple municipal

El partit EUPV-ERPV vol donar a coneixer la seua posició respecte als diferents punts de l'últim ple municipal.

1. Descompte en nòmina dels treballadors públics per infermetat o accident que no done lloc a Incapacitat Temporal. 

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar en contra d’ esta proposta per diferents motius: 

- No és una proposta consensuada. Tal com va manifestar un delegat sindical a la Comissió Paritària on es negocien les condicions laborals, es tracta d’ una imposició i no d’ una negociació. 

- Per altra banda, un altre delegat remarcava que baix l’ aparença de millora, realment es portava a terme una retallada més. 

El nostre grup s’ oposa fermament a seguir retallant i fent caure les conseqüències de la crisi sobre aquells que no tenen cap culpa, entre ells els treballadors públics, mentre el govern del PP reparteix entre els seus alts càrrec sobres amb diners i es segueix invertint en projectes ruïnosos com la F-1 o aeroports sense avions com el de Castelló, o mentre es perdonen impostos als més rics i no es persegueix el frau fiscal. 


2. Aprovació perfeccionament de triennis del personal municipal en 2013. 

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement. 


3. Retornament al Municipi del terreny del Rincón de los Pablos, cedit als regants per construir un embasament. 

El Grup Muncipal EUPV-ERPV va votar favorablement, si bé va fer algunes aclaracions sobre aquest tema. 

La conselleria no ha invertit, com era l’ objectiu de la cessió d’ este terreny públic, en infraestructures per garantir el reg dels camps de la nostra zona, no donant la subvenció que per aquest projecte, mitjançant una subvenció que l’ administració havia promès, el que demostra el poc interès real del Govern Valencià en garantir l’ agricultura a la nostra terra. 

En canvi, el PP ha utilitzat reiterativament els agricultors com a argument de defensa del transvasament de l’ EBRE, mentre l’ objectiu principal del PHN era afavorir la construcció i l’ especulació urbanística. 

Per tant, EUPV-ERPV rebutja aquesta manipulació burda dels agricultors amb el tema de l’aigua. 


4. Reconeixement extrajudicial de Crèdits 

En aquest punt, que EUPV-ERPV va votar negativament, es tractava de donar cobertura legal a unes actuacions contractades per uns treballs que han realitzat determinades empreses, per l’ Ajuntament, que no contaven amb la cobertura legal, és a dir, un contracte, entre les parts. Es tracta, per tant de legalitzar una situació irregular a posteriori. 

EUPV-ERPV assenyalà que l’ Informe d’ Intervenció que acompanyava la proposta era demolidor, per la qual cosa es demana que es faça una auditoria externa, que s’ acaben amb els contractes il·legals com ABORNASA i s’ acaben amb les falsificacions en matèria de contractació i personal en JARDITEC. 

Aquestes empreses: JARDITEC, SELESA, TOTESPORT, ABORNASA, BOIX COSTACALIDA i MARE NOSTRUM COSTA BLANCA, van realitzar el pasat mes de novembre uns treballs per l’ Ajuntament, sense signar el contracte pertinent. 

EUPV-ERPV va votar en contra perquè es nega a donar cobertura legal a una situació d’ il·legalitat, que d’ aquesta manera es pot allargar durant anys. 

EUPV-ERPV assenyalà que l’ Informe d’ Intervenció que acompanyava la proposta és demolidor, per la qual cosa es demana que es faça una auditoria externa, que s’ acaben amb els contractes il·legals com ABORNASA i s’ acaben amb les falsificacions en matèria de contractació i personal en JARDITEC, amb menys personal que el que s’especifica al plec de condicions. 

Aquesta situació, segons EUPV-ERPV es conseqüència del model privatitzador del PP, un model opac i sense transparència, que no permet el control públic sobre els serveis i que afavoreix l’ amiguisme i l’ “enxufisme” i el suborn. 

Relatiu a este punt EUPV-ERPV van mostrar com exemple la gestió pública de recollida de la brosa de Guardamar. Un projecte que funciona i que permet estalviar amb un servei de màxima qualitat, front l model privatitzat que Crevillent te amb SELESA 


5. Modificació parcial PGOU 

EUPV-ERPV va votar negativament perquè no comparteix ni la forma ni el fons sobre el PGOU actual. No s’ ha fet de forma participativa ni atenent les necessitats socioeconòmiques del nostre poble. Per tant, es va oposar. 


6. Mocions Grups Polítics 

a) Moció PP sobre vivenda i desnonaments. 

EUPV-ERPV es va posicionar en contra pels següents motius. 

- Es cruel fer que la gent tinga esperança amb una llei que com la del PP tan sol protegeix a un 3’7% de les persones afectades pels desnonaments. 

- Aquesta situació te unes causes i uns culpables i amb les propostes del PP no s’ arriba a elles. 

- Exigim que es garantisca el dret a la vivenda. Volem drets, no caritat. 

b) Moció sobre suport a la Llei contra la violència de gènere aprovada a les Corts Valencianes del PP. 

EUPV-ERPV va votar negativament pels següents motius. 

- La Llei esmentada no va ser fruit del consens de les forces polítiques. EUPV va presentar més de 50 esmenes i cap d’ elles va ser tingudes en compte. 

- Aquesta llei es va tramitar el dia de la Vaga General, amb els diputats de l’ esquerra fent vaga al carrer i no a les Corts. 

- Aquesta llei no té finançament suficient per aconseguir els objectius que es marca. 

- Es cínic plantejar aquesta llei mentre que als Pressupostos Generals de l’ Estat, es retallen totes les partides destinades a igualtat i a la lluita contra la violència de gènere. 

c) Moció per exigir el pagament de les subvencions als autònoms per part de la Generalitat, d’ EUPV-ERPV. 

EUPV-ERPV presentà la moció i votà a favor. 

- La Generalitat té un deute amb més de 6000 autònoms que van deixar les llistes de parats del SERVEF amb la promesa d’ una subvenció si es donaven d’ alta com autònoms i realitzaven una inversió de 5000€. 

- Els diners provenien del SPEE de l’ Estat i del FSE de la Unió Europea. La Sindicatura de Comptes al País Valencià a confirmat que els diners van ser cobrats per la Generalitat, però que aquesta no els va transferir al Servef per executar les subvencions. 

- La ex-consellera d’ Ocupació Mª José Català, va afirmar que no tenien els diners, el que contradiu l’ informe de la Sindicatura de Comptes. 

- Els diners tenien caràcter finalista, per la qual cosa havien d’ anar destinats a eixa finalitat. Si no ho han fet i s’ han utilitzat per altres qüestions, estem parlant d’ un possible delicte de malversació i de falsificació documental. 

- EUPV-ERPV creu que pot haver relació entre la desaparició d’aquestos diners i els sobresous que han estat repartint-se els alts càrrecs del PP. 

d) Moció sobre l’ ERO de VAERSA, QUE AFECTA AL Parc Natural d’ El Fondo, de COMPROMÍS. 

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement, ja que tal i com havia assenyalat mitjançant nota de premsa, es mostrava preocupat pel futur del Parc Natural si es produïa l’ ERO. 

- EUPV-ERPV ha tractat aquest tema amb els sindicats dels treballadors del Parc Natural “El Fondo”. La informació que ens han facilitat és que la reducció del personat influirà negativament amb el tracte que es podrà oferir als visitants (més de 15000 per any), així com al manteniment en bon estat cal recordar en este sentit els incendis que hem patit al País Valencià aquest estiu). 

- Es pasarà de un personal format per 4 tècnics, 1 brigada (1 capatàs i 5 peons) a 1 tècnic i 1 brigada (1 capatàs i 3 peons) que a més serà compartida amb el Parc de les Salines de Santa Pola.

Nota de Premsa EURPV-EUPV