martes, 14 de mayo de 2013

Posició i votació de les mesures proposades en l'últim ple municipal


1.       Aprovació Ordenança Fiscal reguladora del Preu Públic per la prestació del servici de realització de cursos d’ Aula Mentor per l’ Ajuntament de Crevillent en col·laboració amb el Ministeri d’ Educació, Cultura i Esport
El Grup Municipal EUPV-ERPV considera que és important fomentar la formació, molt més en un context de crisi on les oportunitats laboral son cada vegada menys i en pitjors condicions.
No obstant això, EUPV-ERPV considera que és necesari garantir la igualtat d’ oportunitats en l’ accés a estos cursos,  i entén que la quantitat de 24 € mensuals pot ser una quantitat excessiva per determinades persones i famílies que no tinguen una bona situació econòmica.
Per tant, EUPV.ERPV va votar favorablement aquesta proposta, amb el compromís per part del govern local de buscar formes, com bonificacions o beques, per aquelles persones que puguen tindre dificultat en accedir a aquestos cursos.
2.       Aprovació definitiva Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària a Crevillent
El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar negativament a la proposta del Govern Local, perquè és l’ adaptació de la coneguda Directiva Bolkestein, que és una mesura de caràcter liberal destinat a garantir la liberalització comercial i la implantació del neoliberalisme més agressiu en la Unió Europea,i que sigut massivament criticada pels seus efectes negatius, que afavoriran únicament a les grans empreses i precaritzarà, encara més, el treball.
Tant Izquierda Unida com Esquerra Republicana s’ oposaren al Parlament Europeu a la Directiva en la que està basada aquesta Ordenança.
3.       Sol·licitud de declaració d’ especial interès o utilitat municipal de la construcció del Centre Cultural i d’ Oci Juvenil.
El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar favorablement a no accedir a declarar la construcció del Centre Cultural i d’ Oci com d’ especial interès.
Els motius son diversos. En primer lloc perquè EUPV-ERPV es va oposar a la construcció d’ aquell centre tal com ho va planificar el Govern del PP, ja que considera que seria una millor opció fer ús del patrimoni històric que tenim al nostre poble i donar-li vida, que fer construccions noves, més cares i mes insostenibles.
Considera, a més, que a una empresa privada, com la promotora que construirà aquest edifici ha de pagar els impostos que li pertoquen, impostos dels que estaria exempta si s’ aprovara la Declaració d’ especial interès. Fet que EUPV-ERPV no pot valorar positivament en la difícil situació econòmica que està patint l’ Ajuntament,
4.       Aprovació del Text refós del Projecte de les obres de manteniment i millora de l’ entorn de l’ Ermita de Sant Gaietà i adequació  del seu accés del Programa de Sostenibilitat i Qualitat de Vida.
El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar no, ja que considera que el projecte no recull un paràmetres mínims de protecció de l’ espai natural ni de les restes arqueològiques que podem trobar a aquell paratge. A més, també entenem que afavorir més actuacions humanes en un paratge com aquell, que ja compta amb una important pressió humana no seria positiu per garantir el respecte al medi ambient, abans al contrari, acabaria per degradar un espai natural com aquell, que cal conservar.
5.       MOCIÓ EUPV-ERPV: INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA SOBRE L’ AIGUA
El Grup Municipal EUPV-ERPV va presentar una moció al Ple Municipal per adherir-se a la Iniciativa Ciutadana Europea sobre l’ aigua, una iniciativa que pretén conscienciar sobra la importància de l’ aigua com recurs bàsic per la salut de les persones i, fins i tot, per la pròpia vida, reivindicant que l’ aigua ha de ser un be públic i garantit per tots, evitant fer un negoci d’ aquest element, avantposant els interessos generals de la ciutadania, als interessos comercials de les empreses privades.
El PP va votar en contra, per la qual cosa, va ser desestimada.
6.       MOCIÓ DEL PP PER MANIFESTAR SUPORT A LES INSTITUCIONS PROVINCIALS
El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar en contra ja que considera que:
1.      Les províncies i diputacions son entitats administratives del segle XIX que no tenen res a veure amb la realitat actual, on tenim Comunitats Autònomes i on els municipis tenen una certa autonomia, així com formes de cooperació intermunicipal, com les mancomunitats o les comarques.
2.      Son les entitats menys democràtiques, ja que tant les Corts Valencianes com els Ajuntaments s’ escolleixen mitjançant sufragi universal i directe. Les diputacions autonòmiques, no.
3.      La falta de transparència i democràcia d’ eixes entitats les fa un lloc favorable per als casos de corrupció: Brugal, Fabra, etc.
4.      Més del 30% va destinat a sous, diners que podrien i haurien de destinar-se a inversions reals.