viernes, 26 de julio de 2013

Compromís: Nota de condolencias por el suceso en Santiago de Compostela

Conegut el tràgic accident ferroviari ocorregut a Galícia, des del Grup municipal de Compromís per Crevillent, a través del seu Portaveu Municipal, José Manuel Penalva vol manifestar, en primer lloc les nostres condolences i solidaritat amb els familiars i amics de les víctimes d'aquest tràgic accident, així com el nostre desig més profund de recuperació d'aquelles persones que es troben ferides.
 
En segon lloc encara que encara és molt ràpid per a conèixer les causes de l'accident,  caldrà esperar al resultat de les primeres recerques tècniques, per a Compromís resulta imprescindible conèixer amb absoluta transparència quines han sigut les causes de l'accident amb el propòsit fonamental d'adoptar totes aquelles mesures que siguen necessàries per a evitar o en tot cas disminuir en la mesura que siga possible el risc que aquest tipus d'accidents puguen repetir-se.

Només queda reiterar la nostra solidaritat i suport a totes aquelles persones, amics i familiars de les víctimes d'aquest tràgic accident que estan en aquests moments patint per tot el que ha passat.

NOTA DE CONDOLENCIA DEL ACCIDENTE FERROVIARIO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Crevillent, 25 de julio. Conocido el trágico accidente ferroviario ocurrido en Galicia, desde el Grupo municipal de Compromís per Crevillent, a través de su Portavoz Municipal, José Manuel Penalva quiere  manifestar, en primer lugar nuestras condolencias y solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas de este trágico accidente, así como nuestro deseo más profundo de recuperación de aquellas personas que se encuentran heridas.
En segundo lugar aunque aún es muy pronto para conocer las causas del accidente,  habrá que esperar al resultado de las primeras investigaciones técnicas, para Compromís resulta imprescindible conocer con absoluta transparencia cuáles han sido las causas del accidente con el propósito fundamental de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar o cuanto menos disminuir en lo posible el riesgo de que este tipo de accidentes puedan repetirse.
Sólo queda reiterar nuestra solidaridad y apoyo para con todas aquellas personas, amigos y familiares de las víctimas de este trágico accidente que están en estos momentos sufriendo por todo lo que ha pasado.