lunes, 15 de julio de 2013

EU contra la reforma de llei de bases locals

L’avantprojecte per a la racionalització i sostenibilitat financera de la administració pública suposa un atac a l’autonomia dels municipis.

Esquerra Unida es posiciona en contra d’aquest avantprojecte de Reforma de Llei de Bases de Règim Local que te com objectiu aplicar la llei 2/2012 del 27 d’abril d’ “Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera” aprovada conjuntament pel Partit Popular i el PSOE a les administracions locals. 


Esquerra Unida defensa l’autonomia local, que aquesta llei pretén destruir, obrint la porta a la pèrdua de competències bàsiques que pasaran a les diputacions, i a la privatització de serveis públics, especialment preocupant en l’ àmbit dels serveis socials que es regiran per criteris econòmics i no per criteris socials.

En paraules del coordinador local Juan Carlos Serna “aquesta llei es un pas més en les polítiques del PP, que provoca la centralització dels serveis municipals i la seva privatització, provocant la pèrdua de l’autonomia, principalment econòmica d’una administració que es la que esta en contacte directe amb els ciutadans i que deixarà sense possibilitat de finançament per al desenvolupament municipal”.