martes, 11 de febrero de 2014

Crevillent, ciutat de la tapa

Crevillent, la ciutat de la tapa.
Crevillent, la que tapava el sol de terra de les cases d’Espanya i de fora.
Crevillent, que ja no fa tantes alfombres per a tant(i tants als) que tapar.
Crevillent, de menaors, carrilleros i filaos.
Crevillent, passa a ser de tapistes, tapaors, tapats i tapades.
Crevillent, tapa que tapa.
Crevillent, tapa perquè no acaba de topar.
Crevillent, topa que topa.
Crevillent, tapa a tapats i sempre fa fred.
Crevillent, lleva anys tapant moltes coses. Portes i verges sobre tot.
Crevillent, tapa però sempre corre aire…i alguns corren també.
Crevillent, tapa però no mata la fam.
Crevillent, tapa però la caixa sempre esta oberta(algunes sempre buides)
Crevillent, on molts tapen a altres que després seran tapats.
Crevillent, cada volta costa més tapar-te.
Tapa’t, Crevillent.Crevillent, la ciudad de la tapa
Crevillent, la que tapaba el suelo de las casas de España y de fuera.
Crevillent, que ya no hace tantas alfombras para tanto(y tantos a los) que tapar.
Crevillent, de menaors, carrilleros y filaors.
Crevillent, pasa a ser de tapistas, tapadores, tapados y tapades.
Crevillent, tapa que tapa.
Crevillent, tapa porqué no acaba de topar.
Crevillent, topa que topa.
Crevillent, tapa a tapados i siempre hace frió.
Crevillent, lleva años tapando muchas cosas. Puertas y verjas sobre todo.
Crevillent, tapa pero siempre corre aire…y algunos corren también.
Crevillent, tapa pero no mata el hambre.
Crevillent, tapa pero la caja siempre esta abierta(algunas siempre vacías)
Crevillent, donde muchos tapan a otros que después serán tapados.
Crevillent, cada vez cuesta más taparte.
Tápate, Crevillent.

SOMCrevillent