viernes, 21 de febrero de 2014

EUPV-ERPV: “l’administració ha de garantir l’accés a l’ aigua potable, independentment de la capacitat econòmica de les families''

El Grup Municipal EUPV-ERPV va votar en contra del nou reglament de gestió de servei d’ aigua potable que va ser aprovat dimecres a la Comissió de Règim Interior, amb els vots favorables del PP i del PSOE.

Aquest nou reglament està redactat, segons EUPV-ERPV, al gust de l’empresa concessionària, AQUAGEST, i sense tindre en compte la difícil situació de moltes famílies que en un context de crisi i desocupació no poden assumir el cost d’un servei tan bàsic i necessari per la pròpia vida com és l’ accés a l’ aigua potable. A més, des d’ EUPV-ERPV  remarquen que el reglament no s’ajusta al procediment que segons la llei hauria de seguir-se en cas d’ impagament, ja que no obstant reflexar que les tarifes son preus públics, no es contempla que per als usuaris en situació d’impagament s’ha de seguir la via d’apremi, i no, com es diu l reglament, procedir a la suspensió del servei amb dos rebuts sense pagar.

Segons EUPV-ERPV, el que hauria de fer-se, i així ho van proposar a la comissió corresponent, és que al nou reglament es preveguera este procediment d’apremi i que per aquelles famílies insolvents i amb situacions especialment difícils, prèvia inscripció en Serveis Socials, es marcara una quantitat d’aigua mínima raonable de la que poder fer ús de forma gratuïta, per garantir que cap casa, especialment aquelles amb menors, puguen patir tallaments d’ aigua. En eixa línia han recordat la resolució 64/292 de la ONU que afirma que “el dret a l’ aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial per poder gaudir d’ una vida plena amb tots els drets humans”.

En paraules de Vicent Selva, regidor d’ EUPV-ERPV, “l’administració pública ha de garantir que els drets que estan escrits als papers es fan efectius. I l’ accés a aigua potable és un dret humà bàsic, essencial i necessari per poder viure una vida digna, com així ha deixat clar Nacions Unides, per la qual cosa no es pot permetre que cap família, fruit de la difícil situació de crisi que estem patint a Crevillent, es quede sense aigua a la seua casa, especialment quan es tracte de famílies amb fills. Permetre eixe fet és no garantir un servei bàsic i essencial que és considerat un dret humà”

Així mateix, Selva ha recordat que existeixen diferents municipis on governs d’ esquerres han garantit que no es puga suspendre el subministrament d’aigua a famílies amb dificultats, i ha instat al PP a “que treballe en aquesta línia garantint i fent efectiu el dret a l’ accés a un recurs bàsic, independentment de la capacitat econòmica de les famílies.”


Per últim, Selva ha recordat que EUPV-ERPV va presentar una moció el pasat octubre demanant que es declarara nul el contracte vigent amb AQUAGEST per presumptes irregularitats en l’ adjudicació de les pròrrogues, tal i com s’ha fet a alguns municipis on la justícia va declarar aquestes il·legals, com és el cas d’ Alcañiz, en Teruel.

EUPV-ERPV