miércoles, 26 de febrero de 2014

Resum de EUPV-ERPV del plenari de febrer

Resum per part de EUPV-ERPV dels punts de l'últim plenari municipal amb el que votaren y la seua explicació. 

Expedient extrajudicial de crèdits

Una vegada més, seguim pagant per este procediment factures de l’ajuntament.  De nou tornem a denunciar que açò hauria de ser un procediment puntual i no una constant en cada plenari. La falta de contractes crea zones obscures a l’hora de saber què anem a pagar i si correspon amb la realitat.

Desestimació de revisió de preus del Contracte de Manteniment de Zones Ajardinades

L’empresa de jardineria JARDITEC presenta una revisió de preus, és a dir, l’empresa diu que s’ha de pagar un plus per sobrecostos durant l’any 2013. Recordem que és la mateixa empresa que va estar enganyant al contracte dient que tenia més treballadors dels que tenia en realitat i a la qual l’ajuntament li va perdonar este fet. Ara apareix el govern del PP oposant-se a l’empresa en esta reclamació. Votem a favor de la desestimació però no sense respondre que ens pareix dubtós que la corporació aprove altres revisions de preu i just en esta se les facen de dignes, si tenim en compte com havia quedat la imatge del govern després de defensar els interessos de l’empresa, no seria descabellat pensar que açò es tracta de pur teatre.

Modificació i pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis públics

Si en l’anterior plenari va ser la pròrroga amb Selesa per la recollida de brossa, ara és la pròrroga de la neteja en edificis públics també assignada a la mateixa Selesa. Creiem que és indigne que el senyor Asencio vulga fer creure que esta pròrroga és deguda a la falta de temps, quan ja en el mes de juny de 2013 vam proposar la municipalització d’este contracte i ja es preveia que s’esgotaria el contracte en 2014. La manera d’actuar precària d’este govern a base d’extrajudicials de crèdit i pròrrogues, demostra que o no s’està sent competent o s’està actuant baix els interessos de les empreses privades. Amb més motiu quan es sap que poden arribar a fer un contracte nou just abans d’acabar la legislatura, podent hipotecar amb un contracte de 4 anys al següent govern que resulte de les eleccions municipals de 2015. Tot açò ocorre a la vegada que el Tribunal de Comptes avisa que és més eficient i barata la gestió municipalitzada. Podem calcular al voltant de 300.000 euros que estalviaria l’ajuntament al no haver de pagar IVA ni benefici industrial. El fet de recuperar esta gestió també implicaria major sobirania a l’hora de mantenir els llocs de treball actuals, d’afegir-ne noves places de caràcter repartit, o de fer servir l’estalvi en inversió per al poble. Per tant votem contra la pròrroga.

Modificació del Consorci Provincial del Servei de prevenció i extinció d’incendis

Consisteix en que la part que paga Diputació i Generalitat deixa d’estar regulada en percentatges. Ara es repartiran sense especificar prèviament quina institució posa més o menys quantia. En este punt votem en contra perquè creiem que esta indefinició pot portar a que la Generalitat carregue més pes en la Diputació, cosa que afectaria amb menys inversió directa als pobles.

Aprovació reglament tècnic i de gestió del servici municipal d’aigua

Votem en contra d’este reglament perquè entenem s’ha fet a expenses del dictat de l’empresa Hidraqua (abans Aquagest), una empresa de la qual dia rere dia rebem queixes per part de ciutadans, manifestant abusos i indefensió per part de la regidoria. Entenem que pinta ben poc el senyor Valero regidor d’aigües, que casualitat també és regidor de brossa. Com ja havíem manifestat en les comissions preparatòries no aprovaríem ningun reglament que no entengués l’aigua com un bé universal i es garantisca un mínim d’abastiment a qualsevol persona siga quina siga la seua condició econòmica, per molt que este reglament retrase el seu tallament.

Recurs de cassació sobre expropiació de terrenys Col·legis Ronda Sud

Preguntem a l’alcaldia per què en el seu moment no es va fer un informe intern des de l’Ajuntament que contradigués la posició de Conselleria, si es tenia més d’un mètode per realitzar esta expropiació. L’alcaldia ens respon que les informacions per part dels tècnics eren positives a com es van realitzar. La nostra rèplica consisteix en insistir en perquè no es va voler des del govern proposar tenir en compte l’altra via. El resultat de tot són 5 milions d’euros a pagar que ja no podran utilitzar-se en la revitalització tant necessària d’este poble. 

Ordenança de taxis

Votem a favor de l’ordenança que regula els taxis locals ja que entenem que era necessària i el sector la reclamava des de feia temps.

Proposta en defensa de l’autonomia local

Donem suport a la proposta presentada pel grup municipal de Compromís per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de setembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Com ja hem manifestat diverses vegades des d’Esquerra Unida i Esquerra Republicana, som contraris a una llei que restarà autonomia als governs locals, que són els ents més pròxims als ciutadans, i que propicia la privatització d’alguns dels seus serveis.

EUPV-ERPV