miércoles, 3 de diciembre de 2014

Guanyem Crevillent obri el procés d'obtenció d'avals

La tercera assemblea celebrada el 28 de novembre ha ratificat la necessitat d’iniciar el procés de constitució de la Plataforma Ciutadana “Guanyem Crevillent” com a instrument de construcció d’una nova forma de fer política fonamentada en la participació i la transparència, i que tinga com a objectiu garantir els drets bàsics i una vida digna per a tothom, desterrant les velles polítiques.

Per tal d’assegurar  l’èxit i la viabilitat de la Plataforma,  s’ha establert el procediment d’obtenció d’avals.  Aquests avals podran obtenir-se directament en format paper mitjançant signatures i digitalment per internet per un formulari accessible pel compte de facebook Guanyem_Crevillent o pel blog guanyemcrevillent.wordpress.com .

La plataforma ja ha constituït els primers grups de treball que s’ocuparan dels aspectes organitzatius i de comunicació.


Finalment, es celebrarà la propera assemblea el dia 4 de desembre  ales 19:30 hores a la Casa de Cultura de Crevillent, on s’ha convidat formalment als partits polítics i les associacions de la localitat a participar-hi.

Guanyem Crevillent