jueves, 20 de febrero de 2014

L'Audiència d'Alacant considera que els fets poden incorrer en delicte de discriminació

Els serveis jurídics d’Acció Cultural del País Valencià, en representació de Jesús Alfonso i Prieto, veí de Crevillent, van presentar recurs d’apel·lació contra la interlocutòria d’arxiu de data 18/07/12 del Jutjat d’Instrucció núm. 5 d’Elx (el Baix Vinalopó), per la qual s’acordava arxivar la denúncia presentada contra el metge que es va negar a atendre el pacient per parlar valencià.

Els fets van ocórrer el 6 de gener de 2012 sobre les 15:45 hores, quan Jesús Alfonso i Prieto, un pacient que va acudir al servei d'urgències del Centre de Salut de Crevillent (el Baix Vinalopó), no va ser atés pel metge de guàrdia, per l’únic “motiu” de parlar en valencià. Així, el pacient va acudir a les urgències del centre afectat per febre alta i malestar general, però el facultatiu, es va negar a atendre'l perquè deia que no l’entenia. El denunciant preguntà si hi havia algun altre facultatiu que el pogués atendre, però li van dir que en aquell centre només hi havia un metge. Tot seguit va demanar el full de queixes per no poder expressar-se en la llengua oficial del País Valencià a l'administració pública i no haver estat atès en aquest centre de salut. Això va fer que el personal de guàrdia que hi havia fes comentaris sarcàstics.

L’afectat va posar el cas en mans del servei jurídic d'ACPV, els quals, presentaren denúncia penal contra els implicats per denegació d'un servei bàsic per raons de discriminació lingüística. 

El Jutjat d'Instrucció número cinc d'Elx, però, va dictar, amb data 18/07/2012, una interlocutòria pel qual no s'admetia la denúncia efectuada per la representació de Jesús Alfonso i Prieto.  El Jutjat entenia que els fets no tenien rellevància penal i que en cap cas podrien ser constitutius de delicte.

Contra la dita resolució, però, es va interposar recurs d’apel·lació, que ara ha estat estimat per l’Audiència Provincial d’Alacant, Secció Setena amb seu a Elx. Aquesta Sala obliga al Jutjat a admetre la denúncia perquè considera que la conducta dels denunciats (el facultatiu i la resta del personal present) es pot encabir en l'article 511 del Codi Penal, el qual estableix que  incorrerà en la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps d'un a tres anys, el particular encarregat d'un servici públic que denegue a una persona una prestació a què tinga dret per raó de la seua ideologia, religió o creences, la seua pertinença a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa.

La Sala comença recordant quin és l’estatut jurídic del valencià com a llengua pròpia i oficial, i el que això implica segons l’Estatut i la Llei d’Ús: “Se ha de comenzar por recordar que el artículo 6.1 del Estatuto de la Comunidad Valenciana dispone que la lengua propia de la Comunidad Velenciana es el valenciano. Que éste, es el idioma oficial de la Comunidad al igual que el castellano y que todos tienen derecho a conocerlo y a usarlo ( art. 6.2) y que, nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua (art. 6 .4).Por otro lado, y en el mismo sentido, la Lley 4/1983 d´ús i ensenyament del Valencià de 23 de noviembre, en el artículo 2 dispone que la lengua propia de la Comunidad Valencia es el valenciano, que éste, es el oficial de la Comunidad al igual que el castellano y que todos tienen derecho aconocerlo y a usarlo; en el artículo 4 se establece que en ningún caso nadie podrá ser discriminado por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas

I conclou valorant que, d’acord amb aquesta consideració jurídica, estima errònia la interpretació de la Jutgessa instructora ja que “al contrario de lo que establece la Magistrada- Juez instructora que si concurre el elemento objetivo, cual es la negativa a prestar al denunciante asistencia médica por el hecho de utilizar la lengua valenciana al dirigirse al doctor denunciado , por lo que, ha existido una discriminación lingüistica no aceptable por lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y la Ley d´us i ensenyament del Valencià conforme anteriormente se ha expuesto, en una ciudad como es Crevillent que según el artículo 35 de dicha Ley es territorio predominantemente valenciano-parlante, que ha producido una efectiva lesión en su derecho al uso de la lengua valenciana y a la prestación del servicio médico, por lo que, en consecuencia, se impone que se admita a trámite la denuncia practicando las diligencias solicitadas por el denunciante y que se consideren pertinentes con libertad de criterio

Mercè Teodoro, la responsable del Servei Jurídic d’ACPV, considera aquesta resolució un pas molt important en el reconeixement dels drets lingüístics dels ciutadans, i explica que a partir d’ara el Jutjat d’Elx haurà de dur a terme les actuacions d’instrucció necessàries per a la comprovació dels fets, començant per la declaració com a imputat del facultatiu denunciat, els testimonis i el denunciant. Així mateix, la Junta Directiva d’ACPV es felicita de la resolució i anima els ciutadans a continuar denunciant i exigint els seus drets, especialment quan la discriminació afecta serveis públics essencials com ara la salut o l’ensenyament.


Casal Jaume I