viernes, 6 de junio de 2014

ACPV denuncia el centre de salut de Crevillent

Arran d’una denúncia del servei jurídic d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) declaren com a imputats davant el jutjat d’instrucció número 5 d’Elx un metge i una zeladora del centre de salut de Crevillent per denegar l’assistència mèdica a un pacient perquè parlava valencià.

La discriminació lingüística és un delicte que pot comportar penes de presó de sis mesos a dos anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a treball o càrrec públic.

Acció cultural insta al govern valencià a garantir el dret dels valencians a usar la seua llengua 

L’Audiència Provincial d’Alacant va ordenar al Jutjat d’Instrucció d’Elx admetre i investigar la denúncia per delicte formulada per un veí de Crevillent contra el metge i la zeladora de guàrdia que el dia 6 de gener de 2013 varen denegar-li l’assistència mèdica per l’únic motiu de parlar valencià.

El pacient, amb símptomes de grip i febre alta es va dirigir al seu centre de salut i va ser rebut per un vigilant de seguretat, el qual va introduir les seues dades al sistema i li va fer passar a la sala de consulta del metge de guàrdia. Una vegada davant del facultatiu i quan va començar a explicar-li el que li passava, el metge li va dir que no l’entenia, que per què no parlava castellà. Aleshores, el pacient va preguntar si hi havia cap altre facultatiu que el pogués entendre i el metge li va dir que no, que només estava ell i que no entenia el valencià, donant per finalitzada la consulta. L’usuari aleshores demanà un full de reclamacions i el metge li va dir “venga conmigo” i el va acompanyar a recepció on va demanar a la zeladora un full de queixes per al denunciant “porque hablaba valenciano”. El full li va ser entregat per la zeladora mentre li deia “Ay qué gracia, que quiere que le atiendan en valenciano”... anant-se tant la zeladora com el metge acte seguit i quedant-se el pacient a soles i desatès en la recepció de l’ambulatori fins que a la vista de que ningú li prestava el més mínim servei o atenció, se’n va anar. 

El Jutjat d’Elx rebé la denuncia i acordà no admetre-la a tràmit. La inadmissió es va recórrer en apel·lació a l’Audiència d’Alacant i aquesta, ha estimat que, en efecte, “sí concorre l’element objectiu, que és la negativa a prestar al denunciant assistència mèdica pel fet d’utilitzar la llengua valenciana al dirigir-se al doctor denunciat, raó per la qual ha existit una discriminació lingüística no acceptable pel que disposa l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià conforme s’ha exposat, en una ciutat com Crevillent, on segons l’article 35 de l’esmentada llei és territori de predomini valencianoparlant, que ha produït una efectiva lesió en el seu dret a l’ús de la llengua valenciana i a la prestació del servei mèdic, per la qual cosa, en conseqüència, s’imposa que s’admeta a tràmit la denúncia i es practiquen les diligències sol·licitades pel denunciant i les que es consideren pertinents amb llibertat de criteri”.

La declaració com a imputats per delicte de discriminació del metge i de la zeladora va tenir lloc el passat divendres 23 de maig i tot i negar parcialment els fets, sí que varen reconèixer demanar-li al pacient que parlés castellà, al·legant no entendre el valencià i no practicar-li cap examen o exploració mèdica.

La instrucció de la causa continua i queden diligències d’investigació per practicar abans de concloure la investigació i passar a la fase de judici oral. El pacient discriminat està exercint l’acusació particular assistit per l’advocada d’Acció Cultural del País Valencià, Mercè Teodoro.

Acció Cultural insta al president Fabra i al Govern valencià a garantir el dret de tots els valencians a usar la seua llengua sense patir discriminacions, i més encara tractant-se de qüestions referides a la salut. Perquè, tal com aquest cas tornar a posar novament en evidència, eixe dret no està garantit en absolut.

En aquest sentit, Acció Cultural, que té una llarga trajectòria de treball en favor dels drets lingüístics dels valencians, anima els valencians i valencianes que puguen ser víctimes de casos de discriminació lingüística a reclamar respecte als seus drets i, si és el cas, presentar la corresponent denúncia. El Servei Jurídic de la nostra entitat és l’instrument al servei de la protecció dels drets lingüístics, i està obert a consultes per part de qualsevol ciutadà.

Casal Jaume I