lunes, 7 de julio de 2014

Resum del plenari municipal de juny per part de EUPV-ERPV

-Adjudicació servei d’impressores i fotocopiadores de l’Ajuntament

Votem abstenció en el contracte de lloguer d’impressores i fotocopiadores per a l’ajuntament perquè entenem que la millor manera que els diners de la gent de Crevillent reverstisquen en el poble és la de trobar la fórmula per tal que eixos diners es queden aquí. Un exemple: comprar diferents impressores i/o fotocopiadores a diferents negocis del poble en base a les necessitats reals del funcionariat. També cal valorar que quan acabe el contracte amb esta empresa (4 + 2 =80.000 euros + 40.000 euros), l’Ajuntament de Crevillent no tindrà en propietat ni una impressora.

- Adjudicació de manteniment de zones ajardinades

El govern del PP aprova adjudicar el servei de Jardineria a una nova empresa. EUPV-ERPV s’oposa ja que el nostre model és el de municipalitzar estos serveis. El fet de recuperar la gestió del servei de jardineria implicaria la possibilitat de trobar fórmules per poder repartir el treball, cosa que amb el model privatitzat el govern es troba lligat de mans i no té marge de maniobra per poder generar més llocs de treball. A més, de manera continuada, la gestió privada dels serveis públics a Crevillent ha sigut un exemple d’engany als crevillentins, com es va poder comprovar quan va eixir a la llum el cas de l’anterior empresa Jarditec. Amb la recuperació de la gestió directa l’ajuntament no pagaria ni el benefici industrial que guanya l’empresa ni el percentatge d’IVA que es podrien destinar a altres partides com les de benestar social, beques o foment del treball. El model privatitzador és el que ens ha portat a la crisi. Per últim, volem recordar com en l’anterior plenari des d’EUPV-ERPV ja s’havia avisat, i està gravat per la televisió, que l’adjudicació la guanyaria una empresa radicada en Albatera i Alacant, cosa que s’ha vist confirmada.

- Reequilibri econòmic-financer amb Selesa

Este punt tracta del deute que l’Ajuntament tindria amb Selesa per la construcció de la nau de servicis, la que es troba propera al cementeri. Entenem que l’adjudicació de l’obra es va fer a dit a la mateixa empresa i no es va fer per mitjà d’un concurs públic com marca la llei. Des del grup municipal l’Esquerra no entenem perquè el preu de l’obra el va fixar la mateixa empresa sense un informe fet des de l’Ajuntament que defensara els interessos dels crevillentins. Al mateix temps demanem un peritatge per saber quin és el preu real de la planta que té SELESA a les afores del poble. Segons la informació recollida pel nostre grup municipal per mitjà d’un enginyer tècnic industrial, el preu final de la planta eixiria al voltant d’uns 400.000 euros quan el preu que va fixar la mateixa empresa és de prop d’1 milió d’euros a pagar en trenta anys i dos mesos.  En conclusió volem saber si el DEUTE que tenim és legítim o no. Des del nostre grup municipal entenem que la jugada era clara. Trobar un motiu amb la finalitat d’allargar i assegurar el contracte amb esta empresa per tal que augmenten els beneficis a costa de tots els crevillentins i crevillentines.

- Decrets

Al torn de decrets vam preguntar al govern per dos. Un en el qual es gastaven aproximadament 10.000 euros en matèria d’assessorament, i altre per valor d’uns 25.000 euros a compte de l’organització d’uns jocs esportius que delega la regidoria d’esports en una empresa privada propietat d’un familiar d’un dels tècnics de l’ajuntament.

- Mocions

Quant a les mocions, EUPV-ERPV va donar suport a la presentada per Compromís sobre el dret a decidir el cap de l’Estat i la del Partit Socialista en favor dels menjadors escolars.

- Precs i preguntes


Per últim, el grup municipal de l’Esquerra després d’haver organitzat una xarrada-assemblea sobre la recuperació del centre històric de Crevillent, va preguntar al plenari sobre si existia el pensament per part del govern de fer alguna actuació per a recuperar el casc antic del poble, ple de solars i en un estat de deteriorament accelerat. Per part de l’alcaldia es va contestar que estarien dispostos a rebre les idees que poguérem aportar per poder estudiar-les.

EUPV-ERPV