lunes, 22 de septiembre de 2014

L' ex-interventor de Crevillent denuncia públicament diverses irregularitats de l'ajuntament

En una xarrada celebrada el 18 de Setembre, que organitzava la Colla Ecologista el Campanà,  Urruticoechea va fer pública certa informació que demostra la gestió irregular del consistori. 

En primer lloc va destacar el cas del Conveni Urbanístic del Sector R‐10 (la urbanització El  Pinar). El contracte que l'Ajuntament va signar amb un dels principals promotors del llevant,  Ramón Salvador Águeda, no concretava les obligacions de la promotora, és a dir, s'acordava un  pagament però no es concretava el servei que s'havia de realitzar a canvi, donant‐se un cas  d'il∙legalitat per indefensió jurídica. Actualment, la urbanització ha quebrat i ha quedat un  deute a l'Ajuntament d'1,5 milions d'euros per obra no executada. 
D'una altra banda, Urruticoechea va denunciar les irregularitats en la contracta d'Aquagest. En  aquesta empresa es va detectar a una auditoria una descompensació als comptes de 200.000  euros, que ningú ha reclamat. No obstant això, l'Ajuntament va prorrogar el contracte amb  Aguagest il∙legalment.  

Altre dels casos que l'interventor va treure a la llum és el de Selesa, empresa encarregada de la  recollida de fem i la neteja d'edificis. Urruticoechea aferma haver rebut pressions directes en  reunions al  consistori amb l'objectiu  d'evitar  que  fera informes sobre el nou contracte de  neteja i demanara la reducció del preu, que era desmesurat. Segons l'interventor, també hi ha  indicis d'irregularitats en la edificació del Parc de Serveis de Selesa, un projecte adjudicat a dit  als tècnics de la pròpia Selesa sense cap tipus de concurs públic i per 1 milió d'euros. L'alcalde  va emetre a la intervenció municipal una proposta per prorrogar el contracte de Selesa a canvi  de no pagar immediatament el deute, incurrent en un altre motiu il∙legal per prorrogar un  contracte.  

També  van  eixir  a  col∙lació  altres  casos,  com  un  fraude  a  l'empresa  Jarditec,  amb  un  desequilibre econòmic a favor de l'empresa de decenes de milions d'euros, o la situació de  l'abocador d'Abornasa sense llicència ni Estudi d'Impacte Ambiental, per trobarse en una zona  protegida d'esmorteïment del Paratge del Fondo.  

La xarrada, que portava per títol "Corrupció a Crevillent. Cosa nostra?" va acabar amb una  exhortació als crevillentins i a la ciutadania en general a que denuncien els casos de corrupció  als seus ajuntaments, perquè el control d'una ciutadania activa és l'única cosa que pot garantir  una gestió neta. 

Colla el Campanà